Monochromen rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Tämä on Monochrome Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.5.2018 Viimeisin muutos 22.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Monochrome Oy
Unioninkatu 10 B 18
00130 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matilde Pelkonen, Co-founder
matilde.pelkonen@monochrome.fi

3. Rekisteröidyt

Asiakkaat ja yhteistyö-
kumppanit (yhteyshenkilöt)
Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakas-/yhteistyökumppanisuhteen ylläpito. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyö-
kumppanit
Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Tiedot Asiakas/
yhteistyökumppani
Potentiaalinen asiakas /
verkkosivuston käyttäjä
Käyttötarkoitus
Nimi x x Yksilöinti / yhteydenpito
Puhelin-
numero
x x Yhteydenpito
Sähköposti-
osoite
x x Yhteydenpito
Työnantaja / yritys x x Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
Rooli / titteli x x Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
IP-osoite x Markkinoinnin kohdentaminen

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta/yhteistyökumppanilta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas/yhteistyökumppani luovuttaa tietojaan.

6. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakas-/yhteistyösopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

www.monochrome.fi -sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

7. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Pyynnöt: contact@monochrome.fi

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tiedot saadaan suostumuksella tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

9. Tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Monochrome Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

  • Pipedrive
  • MailChimp
  • Google Drive ja Gmail
  • Deep.Social