Sometulot verottajan suurennuslasin alla – ota nämä seikat huomioon verotuksessa!

Tiesitkö, että vuonna 2O23 some-näkyvyydestä saadut tulot ovat Verohallinnon tehostuneen valvonnan
kohteena? Sosiaalisen median alustoja tulonhankkimiseen käyttävillä henkilöillä on siten korostunut riski joutua verotarkastuksen kohteeksi. Tässä vieraskynä blogikirjoituksessa PreLexin juristit kertovat, mitkä seikat kannattaa ottaa verotuksessa huomioon!

 

Verohallinto on tiedottanut, että vuonna 2O23 some-näkyvyydestä saadut tulot ovat Verohallinnon tehostuneen valvonnan kohteena. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että kaikki ilmoittavat ja maksavat veronsa tasapuolisesti. Käytännössä Verohallinnon tehostettu valvonta tarkoittaa sosiaalisen median toimijoihin kohdistuvia selvityspyyntöjä, yleistä neuvontaa ja keskustelua tai jopa verotarkastuksia. Viimeistään nyt Verohallinnon aloittaessa tehostuneen valvonnan tulisi herätä siihen, että omat ja yhtiön veroasiat ovat varmasti kunnossa.

Vastuu siitä, että sometulot tulevat ilmoitetuksi oikein on viime kädessä aina tulonsaajalla
itsellään

Omista veroasioista huolehtiminen on alalla toimiville yksityishenkilöille ja yrityksille korostuneen tärkeää verrattuna esimerkiksi tavallisiin palkansaajiin, koska ns. sometulojen verotus perustuu lähtökohtaisesti verovelvollisen omaan ilmoitukseen. Näin on riippumatta siitä, harjoittaako henkilö toimintaansa yksityishenkilönä, toiminimellä vai osakeyhtiön kautta. Vastuu siitä, että sometulot tulevat ilmoitetuksi oikein on viime kädessä aina tulojen saajalla itsellään. Veroasioiden huolimattomasta hoidosta voi verotietojen julkisuuden vuoksi seurata taloudellisen haitan lisäksi myös mainehaittaa.

Alalla toimivien tulisi kiinnittää veroasioihinsa korostunutta huomiota ja huolellisuutta myös siksi, että sometulojen verotusta koskevat säännöt eivät ole aivan helppoja ja voivat joissain tilanteissa olla erittäin tulkinnanvaraisia. Myös kansainväliset tilanteet saattavat aiheuttaa epäselvyyksiä, kun tulot maksetaan ulkomaisen media-alustan toimesta.

Kumppaneilta saatujen palveluiden ja tuotteiden ilmoittaminen verotuksessa

Erityistä hankaluutta tulojen verotukseen luo esimerkiksi se, että palkkioita näkyvyydestä ei välttämättä makseta rahana, vaan esimerkiksi ”ilmaisina” tuotteina, palveluina tai matkoina tai näistä saatavilla alennuksina. Myös nämä muuna kuin rahana saadut etuudet ovat kaikille veronalaista tuloa, jotka tulisi ilmoittaa veroilmoituksella. Verotettavan tulon määräksi katsotaan näissä tilanteissa etuuden käypä arvo, eli esimerkiksi se hinta, jonka ilmaisena saadusta tuotteesta tai palvelusta jouduttaisiin maksamaan, jos sen ostaisi itse.

Tavanomaisia mainoslahjoja ei kuitenkaan katsota saajansa veronalaiseksi tuloksi. Näitä ovat alle 5O euron arvoiset tuotteet sekä tuotteet, joissa on esimerkiksi mainostajan logo, eikä tuotetta voi siksi helposti myydä eteenpäin, eli vaihtaa rahaksi. Jos tuotelahja on kuitenkin saatu vastineeksi esimerkiksi sen mainostamisesta tai muusta sosiaalisen median näkyvyydestä, lahjan käypä arvo on aina veronalaista tuloa huolimatta siitä, onko tuotteen arvo alle 5O euroa. Tuotteista ja palveluista saadut alennukset eivät ole verotettavaa tuloa, jos samansuuruinen alennus myönnetään muillekin asiakkaille.

Osakeyhtiömuodossa harjoitetun liiketoiminnan osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että yhtiön varoja ei voi ottaa yksityiseen käyttöön ilman veroseuraamuksia. Näin on siksi, että osakeyhtiö on omistajastaan erillinen verovelvollinen. Jos toimintaa harjoitetaan osakeyhtiön muodossa, tulot verotetaan osakeyhtiön tulona. Myös tuloina saatujen tuotelahjojen katsotaan kuuluvan yhtiölle. Kun yhtiön omaisuutta otetaan yksityiskäyttöön, yksityiskäyttöönotto verotetaan omistajan henkilökohtaisena ansiotulona. Jos nämä tulot jäävät ilmoittamatta, katsotaan yksityiskäyttöönotto peitellyksi osingonjaoksi.

Yrittäjän verotuksen tyypilliset epäkohdat

Sen lisäksi, että on hyvä olla varmistunut siitä, että kaikki niin rahana kuin muina etuuksina saadut tulot on asianmukaisesti ilmoitettu veroilmoituksella, kannattaa myös varmistua siitä, ettei veroja maksa liikaa. On hyvä muistaa, että liiketoimintaan liittyvät menot saa vähentää verotettavista sosiaalisen median tuloista samalla tavalla kuin muunkin tulonhankkimistoiminnan osalta. Useasti osa vähennyksistä jää hyödyntämättä. Tuloista voi vähentää niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneet menot. Jos esimerkiksi tuotelahjaa käytetään tulojen hankkimiseen, verotuksessa voi vähentää osan tuotteen arvosta sen mukaan, kuinka suuri osuus kohdistuu tulon hankkimiseen. Myös esimerkiksi tulojen hankkimiseen käytettävästä kännykästä, tietokoneesta tai työhuoneesta voi tehdä vähennyksen Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Aina kannattaa varmistaa asiantuntijalta, jos ei ole varma, miten vähennys tulisi käsitellä verotuksessa.

Jos sometoiminnan liikevaihto ylittää 15 OOO euroa vuodessa, on toiminnasta ilmoittauduttava myös arvonlisäverovelvolliseksi. On hyvä huomata, että liiketoiminnan eurorajan ylittymistä tulee arvioida etukäteen, eikä ilmoittautua rekisteriin vasta rajan ylittyessä. Näkyvyyden tarjoaminen palkkiota vastaan katsotaan arvonlisäverotuksen näkökulmasta markkinointi- tai mainospalvelun myynniksi, johon sovelletaan 24 % arvonlisäverokantaa. Sometoiminnan harjoittaja kerää arvonlisäveron ostajalta osana palvelun hintaa ja on vastuussa arvonlisäveron tilittämisestä Verohallinnolle. Tilittämättä jääneet arvonlisäverot ja hyödyntämättä jääneet vähennykset ovat kaikenlaisille yksityisyrittäjille tyypillinen kompastuskivi.

Omien veroasioiden huolellinen hoitaminen on sosiaalisen median alan ammattilaisille edellä mainituista syistä korostuneen tärkeää. Verotukseen kiinnitetään helposti huomiota vasta sitten, kun Verohallinnon kanssa syntyy ongelmia. Proaktiivinen lähestymistapa vero- kuten muihinkin lakiasioihin on kuitenkin pitkällä aikavälillä kannattavampaa. Siksi suosittelemme ennakollista veroasiantuntijan apuna käyttämistä.

Verohallinnon tiedote, 6.2.2O23
Verottajan ohje – osakeyhtiöt
Verottajan ohje – henkilöasiakkaat

Kirjoittanut: Juuli Kavala, Veroasiantuntija ja juristi sekä Emil Ikäheimonen, Juristi, www.prelex.fi

PreLex on erikoistunut yritysten, yrittäjien ja yksityishenkilöiden laki- ja veroasioiden hoitoon. Asiantuntijamme auttavat erityisesti omistamiseen ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tiimimme koostuu alan pitkäaikaisista ammattilaisista ja moniosaajista. Kokemusta löytyy niin verottajan palveluksesta, finanssitoimialalta kuin tilintarkastusyhteisöistä. Yhteensä meillä on liki 1OO vuoden vankka kokemus vaativista ja mielenkiintoisista asiakastoimeksiannoista.

 

Jaa artikkeli!